2.11.2016

O službe SkyMinder

Kreditné a obchodné informácie o zahraničných firmách

SkyMinder je medzinárodná služba, ktorá umožňuje prístup ku kreditným a obchodným informáciám o viac ako 200 miliónoch spoločnostiach z 230 krajín a území sveta vo forme reportov. Služba slúži najmä na posúdenie bonity, finančného zdravia a varovných informácií o vašich zahraničných obchodných partneroch. Pomôže vám okrem iného aj pri zisťovaní informácií o vlastníckej štruktúre preverovaných firiem alebo o ich manažéroch. Prostredníctvom aplikácie je možné pomocou flexibilného vyhľadávania jednoducho a rýchlo identifikovať hľadanú zahraničnú spoločnosť a vďaka štrukturovanému obsahu reportov uskutočniť potrebné obchodné rozhodnutia vo veľmi krátkom čase.

Reporty služby SkyMinder majú vždy jednotnú štruktúru a sú k dispozícii on-line, teda okamžite po zadaní objednávky – viď tmavé oranžové polia na mape, alebo off-line, kde je dostupnosť reportu najneskôr do 12 pracovných dní.

Pokrytie službami SkyMinder

Online pokrytie       Offline pokrytie

[supsystic-tables id=1]

Monitoring

SkyMinder ponúka svojim klientom možnosť sledovať dôležité zmeny u zahraničných obchodných partnerov alebo potenciálnych klientov prostredníctvom služby Monitoring. Klient si sám môže zvoliť formu zasielania upozornení príp. frekvenciu zasielania kompletných kreditných reportov sledovaných subjektov.

SkyMinder Monitoring ponúka 3 varianty:
  • Monitoring ALERT
    Klient je informovaný formou krátkeho oznamu o konkrétnej zmene, ktorá pri danom subjekte nastala. Na základe takto poskytnutej informácie je na zvážení klienta, či si objedná aktualizovaný report subjektu.
  • Monitoring FULL
    Klient v prípade zmeny pri danom subjekte obdrží nový aktualizovaný report subjektu vrátane avíza zmeny.
  • Monitoring PLANNED REVISION
    Klient si sám zvolí frekvenciu zasielania kreditného reportu sledovaného subjektu.

Prehľad krajín, v ktorých je monitoring dostupný, nájdete v tabuľke vyššie (krajiny sú označené ikonou ).

ON-SITE visit reporty

Spolupráca so zahraničnými partnermi v ťažko dostupných či exotických oblastiach so sebou nesie vyššie nároky na detailné preverenie spolupracujúcich subjektov. V rizikových oblastiach dokážeme vďaka rozsiahlej sieti spolupracujúcich partnerov priamo v danej oblasti zaistiť reálne dáta o spoločnostiach a klienti tak majú istotu, že daná firma vôbec existuje. Služby SkyMinder On-Site Reports sú dostupné v krajinách Ďalekého Východu, východnej Ázie a Afriky. Prehľad krajín, v ktorých je táto služba dostupná, nájdete v tabuľke vyššie (krajiny sú označené ikonou ).

Ako službu SkyMinder využívať?

On-line reporty zahraničných firiem je možné získať prostredníctvom aplikácie Cribis Univerzálny register na preverenie slovenských a českých obchodných partnerov, ktorej súčasťou je modul SkyMinder. Zakúpenie prístupu do aplikácie Cribis Univerzálny register doporučujeme, ak predpokladáte pravidelnú potrebu kontroly zahraničných partnerov.

Off-line reporty sme schopní poskytnúť aj pre ad-hoc preverenie zahraničnej firmy. 

V prípade off-line reportov sme tiež schopní poskytnúť pokročilú investigáciu, ktorá zahŕňa dôkladné preverenie danej firmy.

Aplikácia aj samotné reporty sú dodávané v anglickom jazyku.

Máte k službe SkyMinder nejaké otázky?