Kreditné a obchodné informácie o zahraničných firmách

Hlavné výhody služby Skyminder

Informácie o zahraničných firmách

Kvalita informácií

V rámci zabezpečenia služby SkyMinder pre vás pracujú stovky špecialitov po celom svete. Náš medzinárodný konzultačný tím spracováva s využitím lokálnych informačných zdrojov kvalitné a pravidelne aktualizované informácie o zahraničných firmách.

Úspora času

Vďaka službe SkyMinder môžete mať informácie na jednom mieste a v jednotnom formáte. Tým šetríme váš čas pri vyhľadávaní informácií o zahraničných firmách v rôznych a väčšinou ťažko dostupných zahraničných informačných zdrojoch.

Celosvetové pokrytie

V interaktívnej mape sveta se dozviete viac o celosvetovej dostupnosti informácií a reportov o zahraničných firmách v služby SkyMinder. Naviac v mape okamžite zistíte, či sú v danej krajine dostupné firemné reporty v on-line režime alebo na objednávku s investigáciou miestnej agentúry.

On-line dostupnosť

Služba SkyMinder je integrovaná v prostredí aplikácie Cribis Univerzálny register a zaisťuje svojim klientom dostupnosť reportov a informácií o zahraničných firmách na celom svete. Už zo 160 krajín sveta sú informácie o zahraničných firmách dostupné v on-line režime a z ostatných krajín na vyžiadanie do niekoľkých dní.

O službe Skyminder

Informácie o zahraničných firmách
Finančné a obchodné informácie o viac ako 200 miliónoch spoločností z 230 krajín a území sveta na jednom mieste.

SkyMinder je medzinárodná služba, ktorá je v rámci aplikácie Cribis Univerzálny register k dispozícii ako voliteľný modul. Umožňuje prístup k finančným, kreditným i obchodným informáciám o zahraničných firmách z celého sveta vrátane krajín označovaných za daňové raje.
SkyMinder slúži najmä na posúdenie bonity, finančného zdravia a varovných informácií o vašich zahraničných obchodných partneroch.
Prostredníctvom aplikácie je možné pomocou flexibilného vyhľadávania jednoducho a rýchlo identifikovať hľadanú zahraničnú spoločnosť a vďaka štrukturovanému obsahu reportov uskutočniť potrebné obchodné rozhodnutia vo veľmi krátkom čase.
Kvalitu a aktualizáciu reportov o zahraničných firmách zaisťuje tím SkyMinder v spolupráci s lokálnymi poskytovateľmi kreditných informácií v jednotlivých krajinách.
Služba SkyMinder je efektívnym prostredníkom medzi lokálnymi poskytovateľmi reportov a užívateľmi na celom svete.

... viac

 • Nové informácie

  % z dostupných krajín poskytuje službu automatického zasielania reportov
  Chcem vedieť viac

 • Pokrytie

  % krajín sveta dokážeme preveriť
  Chcem vedieť viac

 • Dostupnosť

  % krajín ponúka dáta o firmách on-line.
  Chcem vedieť viac

 • Investigácia

  % krajín je schopných zaistiť pre vás pokročilú investigáciu v rámci vašich požiadaviek.
  Chcem vedieť viac

Zaujali vás naše služby?

Napíšte nám

Zanechajte nám akýkoľvek odkaz a my vás budeme čo najskôr kontaktovať.